DPF/FAP

Co to jest filtr cząstek stałych?

Filtr cząstek stałych (DPF lub FAP) - filtr ten jest montowany w układach wydechowych silników wysokoprężnych, który ma na celu oczyścić gazy spalinowe z cząstek sadzy.

W celu eliminacji większej ilości cząstek stałych, jak również innych związków trujących, filtry cząstek stałych stosowane są w połączeniu z innymi układami zmniejszającymi ich ilość, np. katalizatorami.

W silnikach diesla, podczas spalania paliwa powstaje duża ilość cząstek stałych co powoduje, że silnik nie spełnia normy emisji spalin EURO 4 bez zastosowania filtra cząstek stałych, a jedynie osiągnie normę EURO 3.

dpff

Zasada działania:

Filtr cząstek stałych ma postać przestrzennej struktury, która składa się z tzw. plastrów miodu, na których osadzają się cząstek sadzy. Wykonane są z metalu, materiałów ceramicznych, lub specjalnego papieru (filtry jednorazowe). Wydajność prawidłowego działania filtra zawiera się w przedziale od 85% do 100%, co oznacza, że do atmosfery przedostaje się nie więcej niż 15% pierwotnej zawartości zanieczyszczeń.

zasdziałania

Regeneracja i usuwanie:

Gromadzące się w filtrze cząsteczki sadzy powodują jego stopniowe zapychanie i utratę wydajności. W większości pojazdów stosuje się filtry jednorazowe, wymagające wymianę po zapełnieniu filtra. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest samooczyszczanie filtra polegające na spalaniu sadzy po osiągnięciu przez filtr odpowiednio wysokiej temperatury (ok. 600 st. Celsjusza). System ten nosi nazwę regeneracji pasywnej.

dpffap

Wśród cząstek stałych znajduje się też popiół pochodzący między innymi z oleju, dodatków do paliw, czy produktów zużycia i korozji silników. Popiół, w przeciwieństwie do sadzy nie ulega spaleniu w procesie regeneracji, tym samym odkłada się w filtrze cząstek stałych. Z tego powodu z czasem stopień zapełnienia filtra rośnie i czas pomiędzy procesami regeneracji maleje.

logodpf

W momencie osiągnięcia przez filtr krytycznego poziomu napełnienia popiołem nie pozwalającego na jego zmniejszenie przez proces regeneracji, komputer pokładowy sygnalizuje błąd w układzie oczyszczania spalin i konieczna jest wymiana lub usunięcie filtra cząstek stałych.